Divadelný ústav Bratislava

Slovenské divadlo v pohybe

SLOV:motion odkazuje: Dajme sa do pohybu, spojme vlastné kreatívne energie a vytvorme priestor na spoločné kultúrne aktivity. Slovenskí divadelníci a performeri sa hýbu, menia, presúvajú, spájajú a tak sa stávajú súčasťou dynamického sveta. Spoločenstva nových prúdov, nových slov, nových obrazov, nových identít a kontaktov. Vytvárajú sieť, ktorá zachytáva množstvo tvorivých príbehov a pohybov, znásobuje ich, transformuje a prenáša impulzy do budúcnosti.

Oslovili sme umelcov, ktorí poznajú silu tvorivého pohybu, aby identifikovali vlastný svet súčasnosti a sprístupnili ho pre nás všetkých. Hlavným partnerom Divadelného ústavu  v Bruseli je známy kreatívny priestor Les Halles, ktorý počas štyroch dní uvíta slovenských tanečníkov, dramatikov, kritikov, kultúrnych mediátorov a poskytne priestor aj na neformálne stretnutia.

Program má niekoľko línií, ktoré sledujú príbeh súčasného divadla a tanca na Slovensku – SLOV:motion (hlavný umelecký program), SLOV:view (výstavy a tanečné filmy), SLOV:connect (diskusie) a SLOV:talk v priestore La Bellone Maison du Spectacle (prednášky a scénické čítania nových slovenských dramatických textov).

Štyri dni slovenského súčasného tanca a divadla v rámci prvého predsedníctva Slovenska v Rade EÚ / SK PRES 2016, sú zároveň aj prvou ucelenou prezentáciou slovenského tanca v zahraničí. Veríme, že partnerstvá, ktoré sme pri tejto príležitosti vytvorili s mnohými bruselskými kultúrnymi inštitúciami, univerzitami a jednotlivcami, pretrvajú a stanú sa platformou pre ďalšie kreatívne spolupráce.

vf

 

Vladislava Fekete,

riaditeľka Divadelného ústavu