Priestor

Chorocentrizmus (z gréckeho choros = tanec a kentron = stred) je teória, podľa ktorej je tanec stredom vesmíru a Slnečnej sústavy. Je protikladom egocentrizmu. Vymysleli sme si túto teóriu, lebo názor, že stredom vesmíru nie je nehybné ego, ale tanec a neustály pohyb, je krásna, a dokonca aj vnucujúca sa predstava, ak uvažujeme o súčasnom svete. Štúdio JaOnMi pre prezentáciu slovenského tanca v Les Halles vypracovalo chorocentrickú sústavu sveta – priestorový koncept – v ktorej sú všetky vystavované materiály, ako aj prezentovaní umelci medzi sebou vo veľmi úzkom spojení. Okolo tanca obiehajú po kruhových dráhach rovnomerným pohybom tanečné fotografie výstavy Body Danced Body Seen, prezentácia kultúrnych centier Performing Spaces, z ktorých každé centrum s vlastnou orbitou vytvára spleť príležitostí, divadelné plagáty, tanečníci, návštevníci, dramatici, krásne diela, úprimné výpovede, rozhovory, klady a nakoniec aj pivo.
JaOnMiCreatures je slovenské kreatívne štúdio, ktoré sa venuje architektúre, scénografii, dizajnu, a zabŕda aj do občianskeho aktivizmu. Venuje sa tradičnej scénografii a nevšedným prezentáciám, vizuálnym riešeniam výstav, ale aj návrhom interiérov, či tvorbe konceptov a vizualizácií, v ktorých ich hlavným krédom je hľadanie podoby lepšieho priestoru.