Performing Spaces

Nové idey na starých miestach

Kurátorka: Dáša Čiripová
Inštalácia: JaOnMi CreatureS
Materiály: jednotlivé centrá

Kultúrny manažment v praxi - Stanica

Staré miesta s novými ideami, aj tak by sme mohli nazvať niekoľko desaťročí neutíchajúcej tendencie recyklovania priemyselných budov, starých tovární alebo staníc na kultúrne centrá.

Éra výstavby obrovských manufaktúr sa skončila v západnej Európe v 60. a 70, rokoch, aby vzápätí prestali plniť svoju pôvodnú funkciu a postupne  sa vyprázdňovali. Vo východnej Európe nastala podobná situácia, ale až o niekoľko rokov neskôr, po páde komunizmu. Opustené, kedysi fungujúce miesta prilákali nové generácie kreatívnych tvorcov – umelcov, dizajnérov, architektov. Videli v nich potenciál pre nové využitie. Dnes už takmer symbolická tansformácia starého na nové pochádza z New Yorku a jej iniciátorom bol Andy Warhol. Podľa vzoru továrne na striebro si prerobil loft na obrovský ateliér The Factory. Ideu The Factory nasledovali mnohí ďalší umelci. V priestoroch s priznanými surovými tehlovými stenami, železnými a kovovými materiálmi v interiéroch, nezakrytými potrubiami, podpornými stĺpmi sa začala ozývať hudba, organizovali sa výstavy, divadelné a tanečné predstavenia, happeningy a rôzne iné kultúrne akcie.

Staré nevyužité budovy získali novú kultúrnu tvár, ktorá priniesla inovácie signalizujúce zmenu a slobodu. Konverzia nefunkčných industriálnych priestorov vytvorila budovy s novou funkciou, pročom rešpektovala ich pôvodného genia loci a nezabúdala na ich minulosť. Priemyselné stavby podliehali prísnej a presnej inžinierskej logike, ktorá tieto objekty koncipovala ako komplex vyhovujúci zákonitostiam technológií, racionalite pohybu ľudí a efektívnej organizácii práce. Sú tak ideálnym miestom pre celodňovú prácu či tvorbu, ako aj pre spolunažívanie ľudí. Rehabilitácia týchto priestorov prešla a aj v súčasnosti prechádza rôznymi podobami – od interkulturalizmu k punk kultúre, od komunít k eko-komunitám, od susedských vzťahov k anarchistickým squatom. Tendencia vytvárať kultúrne centrá práve z nefunkčných budov je logickým  aj praktickým využitím a prepojením starého s novým obsahom.

Výstava s názvom Performing spaces predstaví štyri kultúrne priestory, ktoré úspešne naplnili spomínanú víziu prepojenia starého s novým a stali sa aktívnou a nenahraditeľnou súčasťou najmä nezávislej kultúrnej scény na Slovensku. Aj vďaka ich novým možnostiam využitia sa  napríklad slovenskému súčasnému tancu podarilo udržať pri živote.

Vystavované fotografie centier zachytávajú rekonštrukčné práce, dramaturgiu priestorov a ich finančné  aj ľudské kapacity.

stanica

 

Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

 

 

tabacka

 

Kulturfabrik Tabačka, Košice

 

 

poton

 

Divadlo Pôtoň, Bátovce

 

 

ymca

 

A4 – nultý priestor, Bratislava