Posúvanie hraníc a migrácia v identite umelca

Hostia: Jaro Viňarský, Soňa Ferienčíková, Peter Šavel, Martin Kilvády, Milan Tomášik
Moderuje: Maja Hriešik

Tvrdenie, že umenie je reč prekračujúca komunikačné hranice a búrajúca bariéry, je pravdivé, ale aj zjednodušujúce klišé. Zažehlilo náročný a často pokrkvaný proces presadzovania sa čohokoľvek mimo hraníc vlastného sveta. Prekročenie hranice je totiž vždy zápas. A prehrešok. Aj pre umelca, aj pre publikum. Proces prijatia si vyžaduje aj odhodlanie, aj kontinuálne úsilie. Možno práve preto sa stretneme s názorom, že umelecká tvorba, ktorá úspešne prekročila hranice štátu, a oslovila medzinárodné publikum, si zaslúži pozornosť a rešpekt, dokonca jej renomé stúpa aj na domácej pôde. Ako to je s presadzovaním sa tanečného umelca v medzinárodnej komunite? Aká je jeho migrujúca identita?

Migrácia, pocit ohrozenia, nové kultúrne konfrontácie sú témou roka. Ako sa tvarujú národné kontúry, ktorých nositeľmi sú práve umelci, a to v medzinárodnom kontakte a tvorbe? Jednak môže dôjsť k procesu tvorivej asimilácie, zvliekaniu z kože a rozpúšťaniu hraníc, alebo aj k úzkostlivému stráženiu si znakov vlastnej kultúry, ktoré si žiada izoláciu. Existuje aj tretia cesta? Darí sa tancu lepšie prekračovať limity národných hraníc alebo bariéry predsudkov týkajúcich sa tela, alebo je to mýtus, že tanec vďaka nonverbálnosti, komunikuje naprieč krajinami a kultúrami? Má telo tanečníka svoju vlastnú identitu a hranice?