Ministerstvo kultúry SR

Vážené dámy a páni, neoddeliteľnou stránkou každej vyspelej krajiny je aj umelecký a kreatívny potenciál. Práve umelci dotvárajú našu každodennú realitu, obohacujú ju a neraz ju aj transformujú. Vytvárajú diela, ktoré majú často nevyčísliteľnú a nadčasovú hodnotu. Ich príbehy kultivujú jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. Sú odkazom aj výzvou, konkrétnym dôkazom aj prizmou nášho sveta.

Slovensko svojou lokalitou a svojimi bohatými kultúrnymi tradíciami odjakživa patrí do komunity európskych národov. Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie je preto pre našu krajinu výnimočnou príležitosťou predstavenia jej hodnôt a kultúrneho potenciálu. Som rád, že počas slovenského predsedníctva bude mať v krajinách Európskej únie bohaté zastúpenie aj slovenské umenie, ktoré prenikne na európsku scénu v ucelenejšej podobe. Poukáže na hodnoty, ktoré sú pre nás v tejto chvíli dôležité, rezonujú v našej spoločnosti a zároveň spoluvytvárajú európske príbehy. Množstvo vynikajúcich tvorcov v oblasti umenia už zviditeľnilo našu krajinu a som presvedčený, že práve počas slovenského predsedníctva môžu v rámci prezentácie urobiť pre jej zviditeľnenie a propagáciu ešte viac.

Ambiciózny projekt SLOV:motion, ktorý pripravil Divadelný ústav, je ako celok svojou ideou, reprezentatívnou a pestrou skladbou nesmierne nápaditý a príťažlivý. Zároveň vydáva umelecké svedectvo o  súčasnom stave, perspektívach a tendenciách slovenského divadla a tanca. Je potvrdením toho, že umenie dokáže komunikovať univerzálne, takmer bez slov, a že umelci sú súčasťou globálneho sveta. Zároveň si však zachovávajú svoju národnú identitu a obohacujú spoločný kultúrny priestor. Verím, že slovenskí divadelníci, tanečníci, performeri a dramatici v známom bruselskom kultúrnom priestore Les Halles potvrdia moje slová a počas štyroch dní vytvoria priestor nielen na prezentáciu, ale aj na to, čo je v umení nesmierne dôležité – prenesú odkazy do budúcnosti a vytvoria priestor na ďalšie tvorivé kultúrne aktivity a kreatívne stretnutia.

madaric

 

Marek Maďarič
minister kultúry SR