Kritici divadla a kritické divadlo

Právo kritizovať je súčasťou základného demokratického práva na slobodu slova. Vedia s ním divadelníci účinne pracovať v situácii, keď nálady v spoločnosti oscilujú medzi ľahostajným konformizmom a tupým radikalizmom? Vnímajú divadelníci samých seba ako prirodzených spoločenských komentátorov?

Na aké problémy sa zacielili slovenskí divadelníci v ostatných rokoch? Vedeli divadelne účinne reflektovať to, čím súčasná slovenská spoločnosť reálne žije? Koho sa odvážili na scéne kritizovať a za akých okolností?

Slovensko má ako postsocialistická krajina dlhú tradíciu cenzúry, ktorá sa dnes začala maskovať pod ochranu mravnosti či národnej hrdosti. Ukazuje sa, že ešte aj dnes musia mať dramaturgovia a režiséri dávku občianskej statočnosti, keď chcú prinášať na javisko nepopulárne témy.

Môžu byť však divadlá financované štátom či regionálnymi štruktúrami systémovo dostatočne slobodné na to, aby sa priamo vyjadrovali k aktuálnym politickým kauzám politikov pri moci? Ako môže divadlám pomôcť občianska spoločnosť a naopak divadlá občianskej spoločnosti? Nemali by sme do našich ústav zakotviť nielen právo, ale aj povinnosť kritizovať, skôr ako sa naše spoločnosti zrútia pod nátlakom dlhodobo neriešených problémov?

Slovensko má síce silnú tradíciu kritiky, ale predovšetkým tej neadresnej, či dokonca anonymnej. Je to krajina kamarátov – v dobrom aj v tom horšom zmysle. Kamaráti sa nekritizujú. Toho, kto hodnotí vlastnú komunitu,  vnímajú ostatní ako donášača. Divadelný kritik je tak často nenávideným whistleblowerom.

Kritici, oslabení aj zložitou situáciou v printových médiách, si dnes kladú množstvo rôznych otázok. Má vôbec ešte zmysel recenzovať čisto komerčné produkcie, ktoré od začiatku nemajú iné ambície, ako divákov prvoplánovo zabaviť? Má naopak kritik povinnosť brať do úvahy širší politický kontext, nielen úzko estetické kritéria? Môžu kritici  pozitívne diskriminovať spoločensky prospešné, hoci umelecky nie až tak prínosné inscenácie?
Debatovať na tieto i súvisiace témy budú pozvaní slovenskí i bruselskí divadelní kritici, teoretici i manažéri.