EÚ očami drámy. Ódy či frašky?

04-Ody-ci-frasky04-1920x1080px-project

Projekt EÚ očami drámy/Ódy či frašky vznikol z iniciatívy Divadelného ústavu a jeho ambíciou bola podpora vzniku nových dramatických textov slovenských dramatičiek a dramatikov zachytávajúcich vývoj v našej krajine po desiatich rokoch existencie v Európskej únii. Členstvo Slovenska v Európskej únii (2004) bolo a dodnes je prijímané búrlivo, premenlivo a rôznorodo z hľadiska sociálnych štruktúr obyvateľstva i v závislosti od politického vývoja vo svete. Projektu sa zúčastnilo devätnásť autorov, ktorí počas tvorivého procesu pracovali pod vedením troch slovenských dramaturgičiek.

Vzniknuté divadelné hry spája väčšinou pozitívny vzťah k začleneniu sa do Európskej únie, ale autori sa nevyhýbajú ani jej negatívnym javom. S istou dávkou sarkazmu, namiereného voči zásadách EÚ, osobitne v oblasti poľnohospodárstva, reflektujú nové zákony či zákazy, ktoré slovenské média prezentujú zjednodušene. Mnohé texty spája ostrý a kritický pohľad na slovenských občanov, ktorí vedia „šikovne“ využiť finančné toky európskej podpory a granty. U mladších  autorov rezonuje téma odchodu do zahraničia z dôvodu  štúdia alebo pre pracovné príležitosti..

II. Ody-ci-frasky01-1920x1080px-project

Vybrané texty rozvíjajú silné dramatické príbehy a prinášajú novodobých „hrdinov“, pričom s mnohými z nich sme sa na slovenskom javisku stretli prvýkrát. Verejné predvedenie projektu sa odohralo dvakrát – v rámci európskej Noci divadiel v novembri 2014 a na festivale Nová dráma/New Drama 2015 za účasti dramatičiek a dramatikov a lektoriek.

V Les Halles predstavíme tri divadelné hry od troch dramatikov.

Dodo-Gombar

 

Jozef Dodo Gombár / EUROROOM

 

 

klimacek

 

Viliam Klimáček / DEŇ, KEĎ ZOMREL GAGARIN

 

 

zuza

 

Zuzana Uličanska / TAGEBUCH