Divadlo Pôtoň, Bátovce

PSOTA-foto-Ctibor-Bachraty-019

Tvorcovia Iveta Ditte Jurčová a Michal Ditte založili v roku 2000 divadlo Pôtoň ako amatérsky divadelný súbor. O tri roky sa stali nezávislým profesionálnym združením, ktoré si ide od svojho začiatku veľmi vyhranenou cestou (kontroverzné spoločenské témy vychádzajúce z terénnych výskumov a autentického materiálu). Spočiatku pôsobili v Leviciach, neskôr v roku 2008 sa im podarilo získať do bezplatného prenájmu budovu bývalého kultúrneho centra v Bátovciach pri Leviciach, a to na tridsať rokov.

Tento priestor si upravili a vzniklo Centrum umenia a kreativity. Ide o zavŕšenie niekoľkoročného úsilia divadla o priestor na vlastnú tvorbu, ako aj pre workshopy, rezidenčné pobyty, inkubátory, komunitné aktivity alebo vzdelávacie aktivity. Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov, ale i laickú verejnosť. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu.