Theatercritici en het kritische theater

Het recht om kritiek te uiten maakt deel uit van het democratische basisrecht op vrijheid van de meningsuiting. Kunnen de theaterlieden daarmee effectief in een situatie werken wanneer de tendensen in de maatschappij tussen onverschillig conformisme en achterlijk radicalisme oscilleren? Beschouwen de theaterlieden zichzelf als natuurlijke commentators van de maatschappij?

Op welke problemen hebben de Slowaakse theaterlieden in de laatste jaren hun aandacht gericht? Konden de theaterlieden effectief daarop reflecteren wat er alles tegenwoordig in de Slowaakse maatschappij gebeurd? Wie durfden ze op het podium te bekritiseren en onder welke omstandigheden?

Kunnen de theaters die door de staat of de regionale structuren worden gefinancierd, toch systematisch voldoende vrijheid hebben om zich direct te kunnen uitdrukken in verband met de actuele politieke affaires van de politici die aan de macht zijn? Hoe kan de burgermaatschappij hulp verlenen aan de theaters en omgekeerd, de theaters aan de burgermaatschappij? Zouden we even in onze grondwetten niet alleen het recht moeten vastleggen, maar ook de verplichting om te kritiseren, voordat onze samenlevingen ineenstorten onder de druk van de langdurig genegeerde problemen?

Deze en samenhangende thema´s zullen worden besproken door uitgenodigde Slowaakse en Brusselse theatercritici, theoretici en managers.