Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Aangelegenheden

Geachte gasten,

Vanaf 1 juli 2016, voor een periode van zes maanden, vervult Slowakije het voorzitterschap van de Raad van EU en speelt daarbij een rol van een “choreograaf” en “scenarioredacteur” voor de Europese Unie. De taak van Slowakije is het onderhouden van eensgezindheid en het bijsturen en verenigen van de belangen van alle leden. Echte professionele choreografen en scenarioredacteurs zullen er ook een vergelijkbare verantwoordelijkheid dragen, tijdens het evenement SLOV:motion – Dagen van Slowaakse dans en theater. Dit unieke vierdaagse evenement houdt dansprojecten, artistieke presentaties, forumdiscussies, activiteiten op het gebied van beeldende kunst, maar ook informele ontmoetingen in. Er zal het beste van het hedendaagse theater en dans van Slowakije worden voorgesteld.

Juist dankzij het Slowaakse voorzitterschap van de Raad van EU dat voor het eerst in de geschiedenis zal plaatsvinden, hebben wij de mogelijkheid om verschillende uitstekende projecten en werken op het gebied van kunst en cultuur in Slowakije te presenteren. Europese Unie is namelijk nog lang geen uitsluitend politiek of economisch project. Het is juist de cultuur die in het algemeen gemakkelijk te begrijpen is en die de menselijke banden ook zonder woorden dwars door ons continent vormt.

Het lidmaatschap van elk land in de Europese Unie heeft natuurlijk zin omdat hij de belangen van zijn burgers dient, ten voordele van deze burgers. We willen daarom het publiek inschakelen bij het Slowaakse voorzitterschap van de Raad van EU en ook bij het project SLOV:motion. Innovatief en uitdagend geformuleerde lezingen en scenische presentaties “Europese Unie door de ogen van het drama. Oden of kluchten?” hebben ten doel om op een creatieve manier de discussie en het bewustzijn over ons voorzitterschap en over de Europese Unie als zodanig te ondersteunen. Ze zullen dramatische teksten presenteren die de periode in verband met integratie en lidmaatschap van Slowakije in de Europese Unie nader uitleggen.

Het project SLOV:motion daagt ons met zijn energie uit om onszelf behoorlijk in beweging te brengen en te engageren. Er wordt namelijk voldoende ruimte voor interessante gezamenlijke activiteiten gecreëerd. Ik wens u dat dit programma een inspiratie voor u zal worden om aan deze uitdaging te voldoen.

lajcak

 

Miroslav Lajčák

Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Aangelegenheden van de Slowaakse Republiek