Hedendaagse tendensen in het Slowaakse theater

Het afwisselen van generaties en belangrijke tendensen in het Slowaakse drama – lezing

De toestand van het Slowaakse drama en het repertoire van de theaters kopieert in veel opzichten de belangrijke mijlpalen van het politieke en maatschappelijke leven in Slowakije. Het jaar 1989 stelt voor de Slowaakse maatschappij een bijzondere mijlpaal voor. Op de komende politieke verandering heeft in veel opzichten juist het theater geanticipeerd. Na de Fluwelen Revolutie heeft het theater zijn politieke functie verloren en voor een bepaalde periode was er een vacuüm. In de jaren 90 van de twintigste eeuw heeft zich in Slowakije een nieuwe vorm van drama neergezet. Door dit “nieuwe drama” worden de opvattingen over een volwaardig dramatisch werk verstoord. Het was vooral gekenmerkt door diversiteit van motieven, discontinuïteit, decompositie en fragmentering. De nieuwe generatie auteurs hebben afstand genomen van hun voorgangers. Nieuw drama met zijn vormen van het ensceneren hebben ondersteuning gekregen ook via instituties, wedstrijden en verschillende festivals. De veranderende relatie van de theaters en nieuwe generatie auteurs en regisseurs brengen in het hedendaagse drama een veranderende kijk op de wereld, nieuwe maatschappelike en technologische trends mee en ze worden door de tendensen in West-Europa geïnspireerd.