Slovenský tanečný film

Tanečný film na Slovensku, aj vďaka NU VIDEO DANCE súťaži, ktorú vyhlasuje NuDance Fest v Bratislave a dielňam a masterclass hodinám so zahraničnými tvorcami, ktoré festival ponúka, má čoraz živšiu scénu a viditeľnosť. Tanečnému filmu sa začali venovať aj mladí tvorcovia, ktorí s tancom nemali predtým veľké skúsenosti, ale dostali sa k nemu vďaka novým programom spoluprác medzi tanečnou katedrou a filmovou fakultou VŠMU, či cez čoraz častejšie medzinárodne koprodukcie.

Výber tejto prezentácie sa zameral na tvorbu posledných rokov a dva filmy, Personal Pronouns a Move my shoes, uvedie v medzinárodnej premiére.

S kožou na trh (2015) 3 min.
(Risking The Skin on The Market)

Koncept: Zuzana Sehnalová
Tancujú: Zuzana Sehnalová, Michal Heribán, Pavol Kovalčík
Hudba: Octopusic
Zvuk: Michal Sekera
Kamera: Jozef Pajerský
DOP, strih a réžia: Martina Slováková

Krátky tanečný film Martiny Slovákovej a Zuzany Sehnalovej vtipne priťahuje za vlasy slovnú frázu o odvahe riskovať vyjadrenú metaforou vystavenia kože na trhu. Telo tanečníka, jeho obnažená koža, ktorá reprezentuje aj intimity, jeho zraniteľnosť ale taktiež aj živosť a dravosť, sa ocitá vystavená na pulte ako tovar. Intimita, nehmotné, nepeňažné sa ocitá v symbolickom verejnom priestore určenom na kúpu a predaj, ale taktiež v kontexte iných, chutných vecí, akými je ovocie a zelenina.

Film vyhral hlavnú cenu na národnej prehliadke tanečných filmov NU VIDEO DANCE 2015.

TSE (time, space, energy) (2015) 4 min.

Réžia: Richard Chomo
Kamera: Ivo Miko, Martin Čech, Nikodém Násada
Zvuk: Martin Králik
Tanec: Soňa Ferienčíková
Bubeník: Matej Ruman

Krátky film konfrontuje statickú podobu priestoru bývalého československého rozhlasového štúdia s pohybom kamery, ktorá sleduje nekončiaci prúd pohybov tanečnice a bubeníka. Vznika sled obrazov, ktorý navodzuje dojem prepojenia a kontinuity medzi prvkami, ktoré na prvý pohľad nesúvisia.

Personal Pronouns (2015) 15 min.

Koncept a choreografia: Ján Ševčík
Hudba: Ivana Mer, Hokiko, Sisa Michalidesová
Zvuk: Adam Kuchta
Strih: Lucia Kopačková
Scenár, kamera a réžia: Anrea Sudorová
Účinkujú: Valéria Stašková, Vladimír Frištik

Tanečný film Personal Pronouns vychádza z dvoch tanečných kompozícií popisujúcich extrémne podoby lásky, do ktorých môže ľúbostný cit dospieť. Prvou líniou filmu je príbeh chorobnej lásky, vzťahu v úpadku, v ktorom si domáce násilie páchané na žene našli svoje trvalé miesto. Druhý príbeh sleduje mladú ženu túžiacu po kráse a láske a hľadajúcu cestu von zo samoty. Autori sa inšpirujú ľudovou kultúrou a demystifikujú prvok násilia na ženách, ako aj alkoholizmus, ako neodmyslisteľné no zamlčované sprievodné javy tradičnej kultúry.

Conflicts of Apathy (2014) 8 min.

Réžia: Matej Matejka
Choreografia: Matej Matejka, Milan Kozánek
Scenár: Matej Matejka, Adam Hanuljak
Hudba: Adam Hanuljak, Dušan Kozák
Účinkujú: Magdalena Koza, Zuzana Kakalíkova, Katarína Brestovanská, Natalia Pieczuro, Zuzana Burianová, Teodora Grano, Alexandra Kassina Kazazou, Agnieszka Ćwieląg, Giuomarc Frodraux, Marek Gluźinsky, Daniel Han
Kamera: DogDocs
Producent: Nový Priestor, Studio Matejka

Film je výsledkom spolupráce performerov Štúdia Matejka pod vedením herca a režiséra Mateja Matejku a choreografa Milana Kozánka počas kreatívneho research-u, ktorý sa prezentoval aj ako živé vystúpenie v kláštore Marianka na Slovensku, jednom z najstarších pútnických miest v Európe. Film vznikol v spolupráci s Novým priestorom, ktorý film koprodukoval. Film získal hlavnú cenu na národnej prehliadke tanečných filmov NU VIDEO DANCE 2014.

Move my shoes (2016) 30min.

Scenár, kamera a réžia: Richard Chomo
Kamera a strih: Peter Kotrha
Zvuk: Miloš Hanzély
Choreografia: Soňa Ferienčíková
Kreatívny producent: Zuzana Nemethová

Dokumentárny film zachytáva slovenskú tanečnicu Soňu, ktorá putuje starým karavanom Európou a navštevuje svojich kolegov z renomovaných tanečných škôl. Film zaznamenáva život jednej generácie umelcov, ktorá balansuje medzi sociálnou situáciou a svojou prácou, súčasným tancom. Na jednej strane im tanec prináša do života rozmanitosť a slobodu, no zároveň sú konfrontovaní s náročnosťou uplatnenia. Po formálnej stránke sa film okrem sústredenia na samotné tanečné umenie venuje téme pohybu vo všeobecnosti a v jeho primárnosti v každodennom živote.