Piatok – 30.09.2016

12:00 – 20:00 Výstavy

Performing spaces
Divadelný plagát
Body danced Body seen
Dance with me

Les Halles de Schaerbeek

––––––––––––––––

Diskusie

14:00 Nové idey na starých miestach
16:00 Posúvanie hraníc a migrácia v identite umelca
18:00 Kritici divadla a kritické divadlo

Výmena kontaktov, názorov a skúseností v troch moderovaných tematických blokoch.
Les Halles de Schaerbeek

––––––––––––––––

20:00 Divadlo Štúdio tanca – Roots

Tanečné predstavenie
JEDNORAZOVÝ VSTUP 8€
VSTUP NA TRI DNI 29€
Les Halles de Schaerbeek

––––––––––––––––

21:30 ME-SA – SuperNaturals

Tanečné predstavenie
JEDNORAZOVÝ VSTUP 8€
VSTUP NA TRI DNI 29€
Les Halles de Schaerbeek

––––––––––––––––

22:30 After party – DJ Stroon

Les Halles de Schaerbeek