Nové idey na starých miestach

Hostia: Marek Adamov (Stanica Žilina-Záriečie) a Karol Rohrer (Tabačka Kulturfabrik)
Moderuje: Dáša Čiripová

Dva najväčšie a najaktívnejšie kultúrne priestory – Stanica Žilina-Záriečie a Tabačka Kulturfabrik vznikli z iniciatívy komunity nadšencov, ľudí, ktorých ambíciou bolo priniesť do väčších slovenských miest alternatívnu formu kultúry, kultúrne vzdelávať divákov a istým spôsobom integrovať na jednom mieste tvorcov z divadla, tanca, filmu, hudby, architektov, dizajnérov, manažérov spolu s dobrovoľníkmi, študentmi, miestnymi divákmi.

Témami okrúhleho stola bude preto práca s priestormi a v priestoroch, inšpirácia miestom, hľadanie genia loci, hľadanie príbehu daného priestoru. Zaujímať nás bude aj vzťah medzi rôznymi programami a aktivitami centier, ich filozofia. Okrem dramaturgického hľadiska sa dotkneme aj ľudských finančných zdrojov, vzťahu umelcov a divákov.