Jozef Fruček (Rootlessroot) – Endless Composition

Kontinuálna konštrukcia a dekonštrukcia Jozefa Fručeka, množstvo nekonečných a neprerušovaných štruktúr, ktoré vznikajú pomocou tridsiatich brvien počas štvorhodinovej fyzickej inštalácie. Osobité dielo choreografa a tanečníka, úspešne etablovaného na zahraničnej scéne, tvoriaceho v rámci zoskupenia Rootlesroot, ktoré založil so svojou tanečnou a životnou partnerkou Lindou Kapetenea. Ich tvorbu charakterizuje telesnosť, skúmanie možností tela a prekračovanie vlastných fyzických a tanečných limitov.

Choreografia: Jozef Fruček
Výprava, video: Mike Rafail
Hudba: Vassilis Mantzoukis

Jozef Fruček bol členom súboru Ultima Vez Wima Vandekeybusa, spolupracoval s Kráľovským flámskym / holandským divadlom v Bruseli v rámci svojej vlastnej tvorby. V roku 2006 Fruček a Linda Kapetanea vytvorili RootlessRoot ako nástroj pre ich vlastnú produkciu, výskum a výučbu.Za tvorbu získali mnohé prestížne ocenenia. Roku 2015 získal Jozef Fruček za choreografiu tanečnej inscenácie Collective Loss of Memory hlavnú cenu CZECH DANCE PLATFORM.

www.rootlessroot.com

This slideshow requires JavaScript.